Analiza SWOT (ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats - Mocne strony, Słabe strony, Szanse, Zagrożenia) służy do analizy stategicznej danego rozwiązania. Poniżej zaprezentowana jest krótka analiza lubelskiego systemu trolejbusowego na 2020 r.

Mocne strony

1. Brak emisji zanieczyszczeń w mieście. Trolejbusy w odróżnieniu od autobusów nie emitują zanieczyszczeń bezpośrednio na ulice, gdzie stężenie tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych - sadzy - jest największe.
2. Mniejsza emisja hałasu. Trolejbusy z racji na napęd elektryczny są cichsze od autobusów. Zapewnia to większy komfort jazdy oraz mniejszą uciążliwość dla otoczenia. Hałas ma wpływ na jakość życia i pracy w budynkach położonych blisko ulic.
3. Mniejsza emisja drgań niż dla pojazdów spalinowych. Mniej drgań to większy komfort podróży oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia.
4. Doświadczenie w eksploatacji trolejbusów w Lublinie. MPK eksploatuje trolejbusy od ponad 50 lat i posiada bogato doświadczoną kadrę, dla której użytkowanie i utrzymanie trolejbusów w sprawności nie sprawia problemów.
5. Dobre wykorzystanie tras trolejbusowych w Lublinie – na wielu z nich trolejbusy kursują co 10-15 minut lub częściej (al. Racławickie i Lipowa – osiągano częstotliwość nawet średnio co 4 minuty).
6. Nowoczesny tabor - lubelskie trolejbusy są niskopodłogowe, z dynamicznym napędem asynchronicznym pozwalającym na odzysk energii przy hamowaniu.

Słabe strony

1. Wyższa cena wozokilometra trolejbusowego.
2. Wyższa cena zakupu taboru, porównywalna jednak lub niższa niż koszt zakupu elektrobusów.
3. Zależność od sieci - trasy mogą być poprowadzone tam, gdzie jest wybudowana sieć. Wadę tą niweluje zastosowanie baterii, które pozwalają pokonać część trasy bez sieci.
 
Szanse

1. Rozbudowa i modernizacja taboru z wykorzystaniem dotacji i środków unijnych – może zapewnić większy udział cichych, nieemitujących spalin pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej.
2. Baterie pozwalają zwiększyć elastyczność trolejbusów. Po pierwsze, umożliwiają im przejazd przez ulice śródmieścia, na których nie rozwieszono sieci trakcyjnej. Po drugie, pozwalają pokonać część trasy tam, gdzie nie dociera sieć.
3. Ustawowo wymagany jest określony udział pojazdów elektrycznych w taborze i dąży się do wymiany wszystkich autobusów na elektryczne - polityka krajowa i Unii Europejskiej.

Zagrożenia

1. Zajezdnia trolejbusowa o określonej wielkości wiąże się z pewnym poziomem kosztów stałych. Należy eksploatować tyle wozów, aby koszty stałe rozkładały się jednostkowo na możliwie niskim poziomie.
2. Na niektórych zbudowanych w Lublinie w okresie 2014-2018 odcinkach sieci poziom wykorzystania jest niewielki i należałoby zwiększyć liczbę użytkowanych trolejbusów, w szczególności z użyciem baterii.