Stan taboru na początku roku wynosił 424 pojazdy, w tym:

  • 323 autobusy
  • 101 trolejbusów

Skasowano 54 nadmiernie wyeksploatowane pojazdy, w tym 1 trolejbus, 23 Autosanów i 25 Jelczy. Jeden autobus PR110U skierowano do ośrodka szkoleniowego w Lublinie, jednego Jelcza 272 MEX do ośrodka w Kraśniku, a PR110IL przeznaczono dla związków zawodowych.

Dostawy nowego taboru stanowiły wozy o dużej pojemności – 25 Ikarusów 280, 54 Jelcze PR110U oraz 8 ZIU 9. Tabor wzrósł o 34 pojazdy, do 458 szt. Na koniec roku stan taboru wynosił:

  • 350 autobusów
  • 108 trolejbusów

Ilostan taboru na koniec roku:

 

1983 r.

1984 r.

Autosan H9-35

44

18

Jelcz 272 MEX

26

2

Ikarus 280.26

55

80

Jelcz PR110IL

3

2

Jelcz PR110U

195

248

Suma

323

350

Warunki podróżowania uległy poprawie, ponieważ autobusy o mniejszej ilości miejsc – Autosany i Jelcze – zastąpiono Jelczami-Berlietami i Ikarusami o większej pojemności. Jak zauważano, zatłoczenie nadal było duże.

Wskaźnik gotowości technicznej wyniósł 85%. Zmniejszyły się przestoje związane z brakiem części zamiennych, jednak zakłócenia dostaw wciąż utrudniały eksploatację. Przestoje wiązały się z naprawami bieżącymi i głównymi, wymianą silników i oczekiwaniem na naprawę.

W ruchu były średnio 332 wozy. Współczynnik wykorzystania taboru wyniósł 75%.

Większość Autosanów H9-35 miało przebiegu rzędu 200-300 tys km, rekordowe autobusy – 400-500 tys km. Jelcze PR110U miały przebiegi w większości w zakresie 100-300 tys km, maksymalnie – do 500 tys km. Przebiegu Ikarusów wynosiły do 200 tys km, a Jelcz 272 MEX wykonał ponad 600 tys km. Przebieg trolejbusów wynosił w większości 200-300 tys km, maksymalnie jeden miał ponad 600 tys km.

Odnotowano 18 000 zjazdów i przestojów, na każde 10 000 wozokilometrów przypadało 6 awaryjnych zjazdów z trasy do zajezdni. Główną przyczyną awarii były uszkodzenia ogumienia,  pasków klinowych, silników SW680/56-3 w Jelczach PR110U, pęknięcie sprężarek. W trolejbusach uszkadzały się opony i układ hamulcowy.

Wystąpiło 212 awarii sieci trakcyjnej i podstacji, z czego część była spowodowana przez inne pojazdy lub wyłączenie energii z zakładu energetycznego.

Struktura wiekowa taboru:

 

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Jelcz 272 MEX

1

   

1

           

Autosan H9-35

       

6

 

10

2

   

Jelcz PR110

   

1

11

24

23

49

48

40

54

Ikarus 280

             

21

49

10

ZIU 9B

 

16

 

8

17

47

12

   

 8

Nowe linie w 1984 r.:

45

Zana (Filaretów) – Mełgiewska

48

Węglin - Radawiec

49

Mickiewicza - Piotrowice

50

Zana (Wileńska) - Chemiczna

51

al. Warszawska - Sporniak

161

Zana (Filaretów) - Unicka

162

Unicka - Mełgiewska

 

Kraśnik - Kowalin

Skrócono też linię 26 i zlikwidowano linię 39bis. Zmieniono trasę linii 47 (Jakubowice – Hempla).

Liczba linii na koniec 1983 r.:

  • 48 autobusowe w Lublinie
  • 14 autobusowych w Kraśniku
  • 11 trolejbusowych

Liczba linii na koniec 1984 r.:

  • 52 autobusowe w Lublinie
  • 15 autobusowych w Kraśniku
  • 13 trolejbusowych

Funkcjonowało też 5 linii nocnych i 2 sezonowe – D i M.

W całym roku pojazdy wykonały 25,535 mln wozokilometrów, przy czym przewieziono 250 mln pasażerów. Przeciętny autobus pokonał 78 tys. km, a trolejbus 74 tys. km. Niższy przebieg dla trolejbusów wynikał z dużego udziału wozów szczytowych.

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie