Stan na dzień: 28.12.2018 r.

Numer Producent Typ Rok
zakupu
Ostatni
remont
Rok
kasacji lub sprzedaży
Uwagi
730 ZIU 682 1983 2003 - ex #725; aktualnie barek
3748 Jelcz PR110E 1988 ? 2010 -
749 Jelcz PR110E 1988 ? 1999 -
3750 Jelcz PR110E 1988 ? 2011 -
3751 Jelcz PR110E 1988 2002 2011 -
3752 Jelcz PR110AC 1988 2007 2013 testowy napęd asynchroniczny IEL
3753 Jelcz PR110E 1988 2002
2010
2014 sprzedany do Łucka na Ukrainę
754 Jelcz PR110E 1988 2005 2008 -
3755 Jelcz PR110E 1988 2004 2011 -
756 Jelcz PR110E 1988 ? 1999 -
757 Jelcz PR110E 1989 2006 (NŚ) 2008 -
758 Jelcz PR110E 1989 1998 2006 -
759 Jelcz PR110E 1989 1997
2004
2007 -
760 Jelcz PR110E 1989 ? 2002 -
3761 Jelcz PR110E 1989 2004 2012 -
3762 Jelcz PR110E 1989 ? 2011 -
763 Jelcz PR110E 1989 2002 2006 -
3764 Jelcz PR110E 1989 ? 2011 -
3765 Jelcz PR110E 1989 2001
2009
2014 sprzedany do Łucka na Ukrainę
3766 Jelcz PR110E 1989 2004 2013 sprzedany do Łucka na Ukrainę
767 Jelcz PR110E 1989 ? 2003 -
3768 Jelcz PR110E 1990 1999 2014 -
3769 Jelcz PR110E 1990 2000 2010
-
770 Jelcz PR110E 1990 ? 2008 -
3771 Jelcz PR110T 1990 2007 2014 sprzedany do Równego na Ukrainę
772 Jelcz PR110T 1990 ? 2003 -
773 Jelcz PR110E 1990 ? 2004 ex PR110T
3774 Jelcz PR110T 1990 2009 2014
sprzedany do Równego na Ukrainę
775 Jelcz PR110T 1990 ? 2002 -
3776 Jelcz PR110E 1991 2007 2013 sprzedany do Łucka na Ukrainę
777 Jelcz PR110E 1991 ? 2004 -
778 Jelcz PR110E 1991 1999 2006 -
779 Jelcz PR110E 1991 2005 (NŚ) 2007 -
3780 Jelcz PR110E 1991 2007 (NŚ) 2012 przebudowany z PR110T, sprzedany do Łucka na Ukrainę
3781 Jelcz PR110T 1991 2001 2011 -
3782 Jelcz PR110E 1991 2000
2008
2014 sprzedany do Równego na Ukrainę
3783 Jelcz PR110T 1991 2009 2014 sprzedany do Równego na Ukrainę
3784 Jelcz PR110E 1991 2004 2012 ex PR110T
3785 Jelcz PR110T 1991 2002 2012 -
786 Jelcz PR110T 1991 ? 2004 -
787 Jelcz PR110T 1991 ? 2008 -
788 Ikarus 280T 1991 - 1998 -
789 Ikarus 280T 1992 - 1998 -
790 Ikarus 280T 1992 - 2000 wycofany w 1998
3791 Jelcz PR110E 1992 2002
2010
2014 sprzedany do Równego na Ukrainę
3792 Jelcz PR110E 1992 2000
2005
2011 -
3793 Jelcz PR110E 1992 ? 2011 -
794 Fiat 418AC 1992 - 1997 ex autobus #2152
3795 Jelcz PR110E 1993 2009 2014

ex Dębica, sprzedany do Łucka na Ukrainę

796 Jelcz PR110E 1993 ? 2002 ex Dębica
3797 Jelcz PR110E 1993 2001
2005 (NŚ)
2008
2014

ex Dębica, sprzedany do Równego na Ukrainę

3798 Jelcz PR110E 1993 2011 2014 ex Dębica 
799 Fiat 418AC 1994 - 2013 ex autobus #2150
od 1999 r. odstawiony na muzealny, prawdopodobnie skasowany
800 Fiat 418AC 1994 - 1998 ex autobus #2151
801 Fiat 418AC 1994 - 1998 ex autobus #2153
3802 Jelcz PR110E 1998 2006 2012 ex autobus #1871,
sprzedany do Łucka na Ukrainę
3803 Jelcz 120MT 1998 2007 2014 sterowanie tyrystorowe, sprzedany do Łucka na Ukrainę
3804 Jelcz 120MT 1998 2005
2008
2014

sterowanie tyrystorowe, sprzedany do Łucka na Ukrainę

3805 Jelcz 120MT 1998 2006 2014 sterowanie tyrystorowe, sprzedany do Równego na Ukrainę
806 Jelcz PR110E 1998 - 2005 ex autobus #1872
3807 Jelcz PR110T 1998 2005
2009 (NŚ)
2012 ex autobus #2130
3808 Jelcz 120MT 1999 2009 2014 sterowanie tranzystorowe (IGBT), sprzedany do Łucka na Ukrainę
3809 Jelcz PR110E 1999 2003 2013 ex MZK Słupsk,
sprzedany do Łucka na Ukrainę
3810 Jelcz PR110E 1999 2006 (NŚ) 2011 ex autobus #2145
3811 Jelcz PR110E 1999 2008 2014

ex autobus #2129, sprzedany do Równego na Ukrainę

812 Jelcz PR110E 1999 - 2006 ex MZK Słupsk
3813 Jelcz PR110E 1999 2007 2013 ex MZK Słupsk,
sprzedany do Łucka na Ukrainę
814 Jelcz PR110E 1999 1995 2006 ex MZK Słupsk
3815 Jelcz PR110E 1999 2003 2012 ex MZK Słupsk,
sprzedany do Łucka na Ukrainę
3816 Jelcz 120MT 1999 - 2011 sterowanie tranzystorowe (IGBT)
3817 Jelcz 120MT 1999 2009 2014 oporowy, sprzedany do Łucka na Ukrainę
3818 Jelcz M121E 2001 - 2014

tranzystorowy (IGBT), sprzedany do Łucka na Ukrainę

3819 Jelcz PR110E 2001 2003 2011 ex MZA Warszawa T003
820 Jelcz PR110E 2001 - 2005 ex MZA Warszawa T032
nie wszedł do ruchu liniowego
3821 Jelcz PR110E 2001 2002
2008 (NŚ)
2012 ex MZA Warszawa T017,
sprzedany do Łucka na Ukrainę
3822 Jelcz PR110E 2001 2003 2013 ex MZA Warszawa T034,
sprzedany do Łucka na Ukrainę
823 Jelcz PR110E 2001 - 2005 ex MZA Warszawa T012
nie wszedł do ruchu liniowego
3824 Jelcz PR110E 2001 2002 2011 ex MZA Warszawa T038
3825 Jelcz PR110E 2001 2002
2009
2014

ex MZA Warszawa T015, sprzedany do Równego na Ukrainę

3826 Jelcz PR110E 2001 2005 2015 ex MZA Warszawa T027
napęd asynchroniczny (Medcom), sprzedany do Łucka na Ukrainę
827 Jelcz PR110E 2001 - 2005 ex MZA Warszawa T021
nie wszedł do ruchu liniowego
828 Jelcz PR110E 2001 - 2005 ex MZA Warszawa T037
nie wszedł do ruchu liniowego
829 Jelcz PR110E 2001 - 2005 ex MZA Warszawa T001
nie wszedł do ruchu liniowego
3830 Jelcz PR110E 2001 2005 2015 ex MZA Warszawa T004
napęd asynchroniczny (Enika), sprzedany do Łucka na Ukrainę
3831 Jelcz PR110E 2001 2002 2013 ex MZA Warszawa T007,
sprzedany do Łucka na Ukrainę
3832 Jelcz PR110E 2001

2002

2009

2014 ex MZA Warszawa T028, sprzedany do Równego na Ukrainę
3833 Jelcz 120MT 2005 - 2015 sterowanie opornikowe,
sprzedany do Łucka na Ukrainę
3834 Jelcz 120MT 2005 - 2015  sterowanie opornikowe,
sprzedany do Łucka na Ukrainę
3835 Jelcz 120MT 2005 - 2015 sterowanie opornikowe,
sprzedany do Łucka na Ukrainę
3836 Solaris Trollino 12M 2007 - - -
3837 Solaris Trollino 12M 2007 - - -
3838 Solaris Trollino 12AC 2008 - - -
3839 Solaris Trollino 12M 2009 - - prod. 2007, ex tester, eksploatowany od 12.2007, zakupiony w 2009 r.
3840 MAZ 203T 2010 - -  odstawiony w rezerwie
3841 SAM/Jelcz M121E4 2011 - -  odstawiony w rezerwie
3842 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3843 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3844 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3845 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3846 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3847 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3849 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3850 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3851 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3852 SAM/Jelcz M121E4 2011 - - odstawiony w rezerwie 
3853 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3854 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3855 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3856 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3857 Solaris Trollino 12S 2011 - -
3858 SAM/Jelcz M121E4 2011 - -  odstawiony w rezerwie
1223 Jelcz PR110E 1989 2004 2012 dawny trolejbus szkoleniowy
3859 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3860 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3861 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3862 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3863 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3864 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3865 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3866 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3867 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3868 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3869 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3870 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3871 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3872 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3873 Solaris Trollino 12S 2012 - - rocznik 2011
3874 Solaris Trollino 12 2013 - -
3875 Solaris Trollino 12 2013 - -
3876 Solaris Trollino 12 2013 - -
3877 Solaris Trollino 12 2013 - -
3878 Solaris Trollino 12 2013 - -
3879 Solaris Trollino 12 2013 - -
3880 Solaris Trollino 12 2013 - -
3881 Solaris Trollino 12 2013 - -
3882 Solaris Trollino 12 2013
3883 Solaris Trollino 12 2013
3884 Solaris Trollino 12 2013
3885 Solaris Trollino 12 2013
3886 Solaris Trollino 12 2013
3887 Solaris Trollino 12 2013
3888 Solaris Trollino 12 2013
3889 Solaris Trollino 12 2013
3890 Solaris Trollino 12 2013
3891 Solaris Trollino 12 2013
3892 Solaris Trollino 12 2013
3893 Solaris Trollino 12 2013
3894 Ursus/Bogdan T70116 2013
3985 Ursus/Bogdan T70116 2013
3896 Ursus/Bogdan
T70116 2013
3897 Ursus/Bogdan T70116 2013
3898 Ursus/Bogdan
T70116 2013
3899 Ursus/Bogdan T70116 2014
3900 Ursus/Bogdan T70116 2014
3901 Ursus/Bogdan T70116 2014
3902 Ursus/Bogdan T70116 2014
3903 Ursus/Bogdan T70116 2014
3904 Ursus/Bogdan T70116 2014
3905 Ursus/Bogdan T70116 2014
3906 Ursus/Bogdan T70116 2014
3907 Ursus/Bogdan T70116 2014
3908 Ursus/Bogdan T70116 2014
3909 Ursus/Bogdan T70116 2014
3910 Ursus/Bogdan T70116 2014
3932 Solaris Trollino 18 2014
3933 Solaris Trollino 18 2014
3934 Solaris Trollino 18 2014
3935 Solaris Trollino 18 2014
3936 Solaris Trollino 18 2014
3937 Solaris Trollino 18 2014
3938 Solaris Trollino 18 2014
3939 Solaris Trollino 18 2014
3940 Solaris Trollino 18 2014
3941 Solaris Trollino 18 2014
3942 Solaris Trollino 18 2014
3943 Solaris Trollino 18 2014
3944 Ursus CS18LFT 2018
3945 Ursus CS18LFT 2018
3946 Ursus CS18LFT 2018
3947 Ursus CS18LFT 2018
3948 Ursus CS18LFT 2018
3949 Ursus CS18LFT 2018
3950 Ursus CS18LFT 2018
3951 Ursus CS18LFT 2018
3952 Ursus CS18LFT 2018
3953 Ursus CS18LFT 2018
3954 Ursus CS18LFT 2018
3955 Ursus CS18LFT 2018
3956 Ursus CS18LFT 2018
3957 Ursus CS18LFT 2018
3958 Ursus CS18LFT 2018