Pierwsze lata powojenne przyniosły ze sobą duże problemy taborowe, gdyż rozsypujący się park taborowy z czasów wojny nie był w stanie sprostać bardzo dużym przewozom pasażerskim. Dlatego Wydział Autobusowo - Trolejbusowy Międzygminnych Zakładów Komunikacyjnych Gdańsk – Gdynia podjął się samodzielnego wyprodukowania trolejbusów.
Do tego celu odbudowano i przystosowano dwa wielkopojemne autobusy Bussing 900T. Trolejbusy te były napędzane silnikami trakcyjnymi o mocy 90 kW, które wraz z aparaturą sterującą pochodziły ze zniszczonych w czasie wojny wozów Henschel / AEG / GFW.
Trolejbusy te otrzymały numery taborowe 219 i 220, i tworzył z dużymi przyczepami nr 271 i 272 dwa wielkopojemne zespoły pojazdów. Zespoły te powstały dzięki działalności racjonalizatorskiej kontrolera technicznego - specjalisty elektryka Ksawerego Wawrowskiego.
Pojazdy te były eksploatowane do końca lat pięćdziesiątych.