W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie budowy linii trolejbusowych na Felin, Abramowice i Wrotków. Informację wstępną o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym budowy tych odcinków sieci zamieszczono już w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - patrz tutaj.

Poniżej przedstawiono propozycję zmian w układzie linii, mającą na celu racjonalne dostosowanie układu linii do nowej sytuacji, w której trolejbusy linii 153, 156 i 158 dotrą na Felin, a także powstanie nowa trakcja trolejbusowa nad ulicami: Diamentową, Zemborzycką, al. Unii Lubelskiej, Podzamcze i Unicką. Wskazana jest w tej sytuacji redukcja połączeń autobusowych, które dublowałyby nowe połączenia oferowane przez trolejbusy. Koncepcja ta ma charakter roboczy i jest zalążkiem do dyskusji na temat zmian w układzie tras, które powinny być wprowadzone po zbudowaniu nowych odcinków sieci trolejbusowej.

14 zastąpi 28 po niewielkich modyfikacjach trasy. Skierowana będzie na Węglin, a stamtąd Kraśnicką przez Roztocze i dalej swoją dzisiejszą trasą, przez Jana Pawła II. Następnie pojedzie normalnie aż do Zana, ale potem nie skręci w Nadbystrzycką w stronę Politechniki (zauważmy że połączenie Zana z Politechniką zapewnia już częste 32), ale w prawo jak niegdyś 28 i zastąpi je na Krochmalnej. Dalej dojedzie obok Dworca PKP, jak 28, aż do swojej obecnej trasy na Drodze Męczenników Majdanka. Następnie skręci w Krańcową i wzdłuż Witosa dojedzie do pętli Felin Uniwersytet.

Linię 28 zastępują na Drodze Męczenników Majdanka trolejbusy linii 153, wydłużonej na Felin. Linia 153 zastępuje również 14 na połączeniu Zygmuntowskie - Piłsudskiego – Zana.

Trasa nowej linii 14 jest więc następująca: Węglin – Kraśnicka – Roztocze-  Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Zana – Nadbystrzycka – Krochmalna – Gazowa – Dworcowa – Młyńska – Wolska – Droga Męczenników Majdanka – Krańcowa – Witosa – Felin Uniwersytet.

W rezultacie, nowe, wydłużone linie 153 i 14 zastąpią obecnie kursujące trzy linie 14, 28 i 153. Zapewnione będzie racjonalne wykorzystanie trolejbusów na nowej trasie, a nowa linia 14 zapewni wszystkie połączenia, jakie zapewniało 28.

Można rozważyć wydłużenie 14 do pętli Felin Europark.

14 obsługiwać będzie nie 5 autobusów jak obecnie, ale 6 z częstotliwością 20-minutową wobec około 25-minutowej obecnie.

153 obsługiwać będzie nie 7 trolejbusów jak obecnie, ale 8 z częstotliwością 2-minutową, taką jak obecnie.

W tej sytuacji wycofane z ruchu będzie 5 autobusów z linii 28, z których jeden trafi na 14.

Po wydłużeniu linii 158, która od tej pory zapewniać będzie połączenie Felina z centrum miasta, nie będzie konieczne dalsze utrzymywanie linii 55. W tej sytuacji, do 9 brygad trolejbusowych całodziennych i 4 szczytowych dołączą kolejne. Zapewne będą to 2 lub 3 trolejbusy. W rezultacie, 3 autobusy linii 55 zastąpione będą 3 trolejbusami, które zasilą linię 158.

Wydłużona linia 156 zapewni połączenie Felina z Dworcem PKS i al. Tysiąclecia, realizowane obecnie przez linię 23. W rezultacie, proponuje się zwiększenie obsady linii 156 o 1 trolejbus z racji jej wydłużenia. Linia 23 dublowała by się w dużym stopniu z 156, natomiast połączenie Felina, Majdanka i Bronowic z Czechowem realizuje ciesząca się uznaniem pasażerów linia 47. Stąd też proponuje się wzmocnienie tej linii przez zwiększenie częstotliwości kursowania w szczycie do 20 minut, tak by mogła Stanowic alternatywę do obecnej linii 23.

W rezultacie, linia 23 byłaby zlikwidowana, a zastąpiłaby ją nowa 156. Rozważyć można wzmocnienie linii 34 o szczytowe autobusy z 23, która to musiałaby w nowej sytuacji zastąpić 23 w zakresie połączenia Czechowa z al. Tysiąclecia i Dworcem PKS.

Budowa sieci trolejbusowej na Zemborzyckiej i Diamentowej pozwala na częściowe zelektryfikowanie linii autobusowej 17. Przy nowym układzie sieci możliwe jest poprowadzenie linii trolejbusowej (nazwijmy ją roboczo np. 163) trasą: Diamentowa – Zemborzycka – Kunickiego – Wolska – Fabryczna – Zamojska – Lubartowska – Chodźki, w największym stopniu odwzorowującej trasę obecnej linii 17. Niewskazane wydaje się prowadzenie tej nowej linii trolejbusowej 163 przez a. Unii Lubelskiej, ponieważ jest ona oddalona od zabudowy i celów podróży, takich jak ratusz, Stare Miasto, deptak na Krakowskim Przedmieście i wiele innych, które obecnie zapewniają dobrą frekwencję na linii 17. Wadą linii 163 byłby fakt, iż nie wjeżdżała by ona ani w głąb Czechowa, ani nie zapewniłaby obsługi al. Spółdzielczości Pracy, tak jak obecnie 17. Nie możnaby też z braku sieci trakcyjnej zapewnić dojazdy linii 163 do osiedla Widok, jednak akurat w relacji os. Widok – os. Nałkowskich kursuje już linia 37. Dodatkowo, utraconoby regularne kursowanie autobusów na al. Spółdzielczości Pracy – kursujących z 15-minutową częstotliwością 17, 18 i 31, od marca wspólnie co 5 minut. Możnaby w zamian wprowadzić jedynie kursowanie co 7 i 8 minut (teoretycznie 7,5 minuty) naprzemiennie linii 18 i 31.

Do obsługi linii 163 potrzebaby około 8 trolejbusów wobec 10 autobusów obecnie na linii 17. Mniejsza liczba taboru wynika oczywiście z krótszej trasy.

Linię 17 obsługuje obecnie 10 autobusów, w tym 4 przegubowce firmy Irex. W wypadku likwidacji tej linii możnaby podjąć próbę skierowania przegubowców Irexu np. na linię 57, w zamian za autobusy MPK.

Najtrudniejsze wydaje się zagospodarowanie odcinka sieci w al. Unii Lubelskiej. Można bowiem tamtędy poprowadzić linię 163, ale wtedy wydaje się, że nie byłoby konieczne kursowanie tej linii częściej niż co pół godziny, wobec obecnej 17 kursującej co 12 minut. Powstaje wówczas trudne pytanie, czy sieć trakcyjna na Zemborzyckiej i Diamentowej przy tak rzadkim kursowaniu byłaby racjonalnie wykorzystana. Poza tym, kursujące co 30 minut trolejbusy nie byłyby w stanie zastąpić linii 17 kursującej ponad 2 razy częściej i nadal na tych ulicach częściej pojawiałyby się autobusy niż trolejbusy, co zmniejszałoby pozytywne ekologiczne skutki wprowadzenia na tych ulicach trolejbusów.

Inną możliwością jest poprowadzenie przez al. Unii Lubelskiej linii 156, która w rezultacie miałaby przebieg podobny do obecnej linii 23. W tej sytuacji jednak nie powstałoby dobre zastępstwo dla istniejącego połączenia linii 55, dzięki któremu z Felina można dojechać w rejon placu Wolności i jednocześnie wielu celów podróży w rejonie deptaka przy Krakowskim Przedmieściu. Dodatkowo, aby linia 156 miała praktyczne znaczenie w połączeniu Felin – Dworzec PKS, wskazane byłoby utworzenie nowego przystanku na ul. Unickiej, przy placu Singera, tuż za rondem, jadąc w kierunku północnym. Jeśli taki przystanek by nie powstał, jadąc z Felina na dworzec trzebaby iść aż z przystanku przy skrzyżowaniu Unickiej i Walecznych, co jest odległością nieakceptowalną.

Wydłużenie trakcji trolejbusowej wzdłuż ul. Abramowickiej wymaga wprowadzenia dodatkowych trolejbusów na liniach 151, 152 i 160, co najmniej po jednym na każdej linii.

W rezultacie, proponuje się, co następuje:

Trolejbusy linii 153, 156 i 158 dotrą na Felin. W zamian proponuje się likwidację linii autobusowych 23, 28 i 55, zmianę trasy linii 14 oraz wzmocnienie linii 34 i 47. Na linie 153, 156 i 158 skierowane będą dodatkowe trolejbusy w ilości co najmniej 4. Do ich obsługi będzie więc potrzebne nie 24 trolejbusy (w tym 6 jednozmiennych) lecz 28 trolejbusów. Trasy linii 153 i 158 ulegną wydłużeniu, a trasa linii 156 wydłużeniu i ewentualnie również zmianie – skierowaniu przez al. Unii Lubelskiej i Unicką, z jednoczesnym utworzeniem niezbędnego nowego przystanku przy pl. Singera.

Trolejbusy linii 151, 152 i 160 dotrą do Powojowej. Nie proponuje się tutaj zmian tras linii autobusowych. Na liniach tych kursuje teraz 19 trolejbusów (w tym 6 jednozmiennych) Do obsługi linii będzie potrzebne co najmniej o 3 trolejbusy więcej, a więc 22.

Pod nową siecią na ulicach Diamentowej i Zemborzyckiej kursować będzie linia 163, która zastąpi linię 17. Po dojechaniu do Kunickiego, pojedzie ona dalej jak linia 160, dojeżdżając do pętli na Chodźki. Do jej obsługi potrzebne będzie 8 trolejbusów.

W rezultacie zmian, wprowadzonych zostanie do ruchu 17 dodatkowych trolejbusów, a wycofane będzie około 17 autobusów.

Tak jak wspomniano na początku, przedstawione powyżej koncepcje mają charakter propozycji i ich celem jest wywołanie merytorycznej dyskusji, celem uzyskania najbardziej racjonalnego rozwiązania układu linii.