Ul. Dywizjonu 303 jest przedłużeniem ul. Krańcowej i stanowi część tzw. małej miejskiej obwodnicy poprowadzonej od al. Solidarności przez al. Smorawińskiego, al. Andersa, al. Witosa, ul. Krańcową, planowaną drogą do ul. Wrotkowskiej, ul. Diamentową i ul. Jana Pawła II. Budowa łączyła się z wykonaniem mostu na rzece Czerniejówce oraz tunelu łączącego ul. Robotniczą i ul. Wspólną, a koszt całej inwestycji wyniósł 55,7 mln, przy czym 27,7 mln stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich. Oficjalne otwarcie długo oczekiwanej arterii o długości 760 metrów nastąpiło 2 sierpnia 2010 r., choć pierwsi kierowcy mogi przejechać się nową drogą 4 dni wcześniej [1]. "Nowa" ul. Krańcowa, bo tak miała się nazywać, straciła swoją nazwę po protestach mieszkańców "starej" ul. Krańcowej [2]. W celu uniknięcia nieporozumień półtora miesiąca później uchwałą Rady Miasta Lublin przedłużeniu ul. Krańcowej nadano nazwę ul. Dywizjonu 303 [3].

Przy okazji warto wspomnieć, że pierwszy odcinek dwupasmowej ul. Krańcowej powstał w I połowie lat 80. [4][5], a drugi (nazwany początkowo al. Piłsudskiego [6]) - w 1989 r. [7], a cała droga od trasy W-Z do ul. Wrotkowskiej jest naniesiona na plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1954, 1959 i 1986 [8]. Wybudowanie ul. Dywizjonu 303 pozwoliło przede wszystkim na odciążenie ul. Mickiewicza i ul. Pawiej, które nie były przystosowane do ruchu ciężkich samochodów.

Przypisy:

[1] Kurier Lubelski. Od piątku pojedziemy przedłużeniem Krańcowej
[2] Kurier Lubelski. Lublin: Ul. Krańcowa to... nie Krańcowa
[3] Uchwała Rady Miasta Lublin nr 1162/XLIV/2010 z 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin
[4] Lublin. Plan Miasta. Warszawa 1980.
[5] Lublin. Plan Miasta. Warszawa 1984.
[6] Uchwała nr XIV/120/91 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 1991 r. w sprawie zmiany nazw ulic położonych w granicach administracyjnych miasta Lublina.
[7] Radzik Tadeusz, Śladkowski Wiesław, Wójcikowski Grzegorz, Wójcik Włodzimierz, Lublin. Dzieje miasta. Tom II - XIX i XX wiek, Lublin 2000
[8] Kociuba Dagmara, Lublin. Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności, Toruń 2011

 

Poniżej zamieszczone są zdjęcia obrazujące postęp prac przy budowie drogi.

 zator na ulicy Mickiewicza

Zdjęcie nr 1. 31 stycznia 2008 r.
Przed otwarciem ul. Dywizjonu 303 na ul. Mickiewicza od rana do wieczora ustawiały się długie kolejki samochodów. Obecnie na widocznym odcinku obowiązuje ograniczenie do 3,5 t.

 

 ulica Krańcowa przed rozpoczęciem budowy ulicy Dywizjonu 303

Zdjęcie nr 2. 23 marca 2008 r.
W 2006 roku ul. Krańcowa doczekała się wymiany zniszczonej nawierzchni a w rejonie skrzyżowania z ul. Długą zostały dobudowane pasy do skrętu w lewo i w prawo, które zaczęły pełnić swoją rolę po zakończeniu budowy u. Dywizjonu 303.

 

 ruiny budynków

Zdjęcie nr 3. 30 kwietnia 2008 r.
W miejscu obecnej drogi znajdowało się co najmniej kilkanaście budynków, które zostały wyburzone w latach 2008-2009. Niewykluczone też, że rozbiórki były prowadzone wcześniej, bo choćby w latach 90. przygotowywano teren pod budowę ulicy. Do roku 2009 wyburzone zostały wszystkie budynki znajdujące się po północnej stronie ulicy Szańcowej, kilka domów w rejonie ul. Sosnowej oraz większość zabudowań z trójkąta Krańcowa-Długa-Rozstajna. Widoczna na zdjęciu ruina stała w miejscu dzisiejszego skrzyzowania ul. Długiej z ul. Dywizjonu 303.

 

 zarośla przy ulicy Długiej

Zdjęcie nr 4. 31 lipca 2008 r.
Niezabudowany teren przeznaczony pod budowę ulicy był zaniedbany i zarośnięty wysokimi chaszczami. Zdjęcie zostało wykonane z chodnika przy ul. Długiej. A tutaj jest zdjęcie wykonane od strony rzeki.

 

 ogólny widok na budowę ulicy

Zdjęcie nr 5. 7 lutego 2009 r.
Prace przy budowie rozpoczęły się na przełomie 2008 i 2009 roku.

 

 ogólny widok na budowę ulicy

Zdjęcie nr 6. 16 marca 2009 r.
Za niespełna półtora roku pojadą tędy samochody.

 

 ruiny domu w rejonie ulicy Sosnowej

Zdjęcie nr 7. 31 marca 2009 r.
Widok z wąskiej części ulicy Krańcowej na ruiny domu zlokalizowanego przy ulicy Sosnowej.

 

 budowa drogi serwisowej

Zdjęcie nr 8. 31 marca 2009 r.
Tędy przebiegnie droga serwisowa łącząca m.in. ulicę Robotniczą z ulicą Żelazną.

 

 budowa wiaduktu

Zdjęcie nr 9. 31 marca 2009 r.
Widoczny na zdjęciu wiadukt połączył ulice Robotniczą i Wspólną. Wcześniej przejście kilkudziesięciometrowego odcinka znacznie utrudniały zarośla, o przejeździe nie wspominając.

 

 budynki przy ulicy Szańcowej

Zdjęcie nr 10. 2 kwietnia 2009 r.
Po stronie ulicy Szańcowej prace przy budowie drogi rozpoczęły się wiosną 2009 roku. Na fotografii widać budynki czekające na wyburzenie, drewniane słupy energetyczno-oświetleniowe i nieutwardzoną drogę.

 

 ruiny przy ulicy Szańcowej

Zdjęcie nr 11. 2 kwietnia 2009 r.
Im bliżej ulicy Kunickiego, tym więcej wyburzonych budynków.

 

 skrzyżowanie z ulicą Kunickiego

Zdjęcie nr 12. 2 kwietnia 2009 r.
Ulica Szańcowa - widok od ulicy Kunickiego.

 

 ogólne spojrzenie na budowę

Zdjęcie nr 13. 2 kwietnia 2009 r.
Prace ziemne w pełni.

 

 dwa mosty

Zdjęcie nr 14. 2 kwietnia 2009 r.
Dwa mosty dla pieszych na Czerniejówce: nad starym (stałym) i tymczasowym korytem rzeki.

 

 most nad starym korytem rzeki

Zdjęcie nr 15. 12 kwietnia 2009 r.
Most dla pieszych nad starym korytem rzeki.

 

 most nad tymczasowym korytem rzeki

Zdjęcie nr 16. 12 kwietnia 2009 r.
Most dla pieszych nad przekopem wykonanym na czas budowy drogi.

 

 zmieniony bieg rzeki

Zdjęcie nr 17. 12 kwietnia 2009 r.
Budowa ulicy była połączona z montażem mostu na Czerniejówce, co wymusiło tymczasową zmianę biegu rzeki i osuszenie starego koryta.

 

 widok ogólny

Zdjęcie nr 18. 12 kwietnia 2009 r.
Wyrównywanie terenu od strony ulicy Długiej.

 

 poszerzanie ulicy Długiej

Zdjęcie nr 19. 10 maja 2009 r.
Poszerzanie ulicy Długiej w celu wydzielenia lewoskrętu.

 

 poszerzanie ulicy Długiej

Zdjęcie nr 20. 22 maja 2009 r.
Układanie kolejnej warstwy bitumicznej na poszerzonym odcinku ulicy Długiej.

 

 ogólny widok

Zdjęcie nr 21. 22 maja 2009 r.
Ogólne spojrzenie na budowę, która początkowo trwała jedynie na odcinku od ulicy Długiej do rzeki.

 

 ulica Długa zamknięta dla ruchu

Zdjęcie nr 22. 30 maja 2009 r.
W czasie robót prowadzonych w rejonie ulicy Długiej były wprowadzane ograniczenia w ruchu pojazdów. Autobusy i samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 8 ton jeździły bez zmian, natomiast pozostałe były kierowane na objazd przez ulice: Wilczą, Grochowskiego i Sulisławicką.

 

 studnie

Zdjęcie nr 23. 9 czerwca 2009 r.
Już widać docelowy przebieg drogi.

 

 budowa chodnika

Zdjęcie nr 24. 17 czerwca 2009 r.
W miejscu, gdzie przed rokiem rosły wysokie chaszcze, teraz powstaje chodnik i droga serwisowa.

 

 budowa chodnika

Zdjęcie nr 25. 17 czerwca 2009 r.
Na pierwszym planie skrzyżowanie ulicy Długiej i Rozstajnej, na drugim - przebudowa chodnika.

 

 ogólny widok na ulicę Kunickiego

Zdjęcie nr 26. 18 czerwca 2009 r.
Ogólne spojrzenie na ulicę Kunickiego przed budową skrzyżowania z ulicą Dywizjonu 303. Widoczna sygnalizacja świetlna, znajdująca się na wysokości ulicy Krańcowej, służyła wyłącznie pieszym.

 

 wyrównywanie terenu

Zdjęcie nr 27. 18 czerwca 2009 r.
Wyrównywanie terenu na wysokości ulicy Nadrzecznej.

 

 układanie krawężników

Zdjęcie nr 28. 29 czerwca 2009 r.
Na zdjeciu widać ułożone krawężniki i kostkę w zatoce przystanku Żelazna 01.

 

 prace w okolicy mostu

Zdjęcie nr 29. 29 czerwca 2009 r.
Prace w rejonie mostu.

 

 budowa chodnika

Zdjęcie nr 30. 2 lipca 2009 r.
Ulica Dywizjonu 303 w rejonie ulicy Długiej nabiera kształtów.

 

 po wyburzeniu budynkó przy ulicy Szańcowej

Zdjęcie nr 31. 5 sierpnia 2009 r.
A tymczasem po drugiej stronie widać jeszcze stary ślad ulicy Szańcowej i pustą przestrzeń po wyburzonych budynkach.

 

 nowy most

Zdjęcie nr 32. 16 sierpnia 2009 r.
Nowy most na Czerniejówce.

 

 wiadukt

Zdjęcie nr 33. 16 sierpnia 2009 r.
Ledwo co pojawił się nowy wiadukt łączący ulicę Robotniczą ze Wspólną, a już został pomazany…