Poniżej zaprezentowany został wykaz ilościowy taboru tramwajowego polskich przedsiębiorstw komunikacji miejskiej na koniec 1981 roku.

spis1

spis2

spis3

Jak wynika z powyższej tabeli, wciąż duży udział w taborze stanowiły tramwaje klasyczne typu N i pochodne, produkowane po drugiej wojnie światowej. Wagony z drugiej połowy lat 50-tych stanowiły aż 21,9 % taboru. Tabor wówczas nowoczesny, czyli 102N, 105N i pochodne, stanowił w przybliżeniu 60% ogółu.

 

Dodatkowa tabela prezentuje przyrost przewozów tramwajami w skali kraju w okresie 1955-1980 r.

udzial

Jak wynika z powyższych danych, po okresie dużych przewozów w komunikacji tramwajowej w latach 50-tych, dał się zauważyć ich spadek w latach 60-tych. Jednocześnie spadał też udział trakcji tramwajowej w przewozach. Lata 70-te przyniosły też spadek długości tras tramwajowych. Tendencja ta odwróciła się dopiero w drugiej połowie lat 70-tych. W całym 30-leciu następował niezależnie od pozostałych wskaźników stały przyrost liczy wozów w inwentarzu.

 

Źródło danych: XIX Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, Stanisława Karasek, referat pt. "Poprawa jakości i rozwój produkcji taboru szynowego komunikacji miejskiej", Poznań 1982 r.