Spis autobusów MPK z zakresu 1-250.

Spis powstał na bazie wielu rozproszonych źródeł informacji: kroniki MPK Lublin dostępnej w Archiwum Państwowym w Lublinie, zachowanych archiwalnych zdjęć i notatek prasowych z Kuriera Lubelskiego uwieczniających pojazdy o danych numerach, wykazu wozów MPK z 1960 r. z Archiwum Państwowego w Lublinie, zdjęć z książki Bogdana Turżańskiego.

Spis nie obejmuje ciężarówek z UNRRA z ok. 1946 r. (plandekowców) i autobusów poniemieckich z lat 40. (uwzględnione w oddzielnym spisie).

Numery wozów z wykazu z 1960 r. są potwierdzone.

Mavagi i Stary otrzymywały numery zastępujące poprzednie ciężarówki z UNRRA i autobusy poniemieckie. Ikarusy 60 z 1954 r. otrzymywały nowe numery, podobnie jak kolejne Ikarusy i Sany z następnych lat. Gdy autobusy dotarły do numeru 99 osiągnęły zakres numeracji trolejbusów, ponumerowanych w latach 50. powyżej 101. Stąd ostatnie dostarczone w 1960 r. Sany otrzymały numery powyżej 200 - 201 i 202. Kolejne dostawy Sanów kontynuowały numerację powyżej 200. Przykładowo w Kurierze Lubelskim z 01.01.1963 r. jest uwieczniony San H01 o numerze 223, więc musiał być dostarczony jeszcze w 1962 r. Numeracja Sanów prawdopodobnie dotarła do 253 (choć nie jest to 100% potwierdzone). Naprawdopodobniej w 1965 r. dokonano przenumerowania autobusów powyżej 200 i uporządkowano numerację autobusów, tak że znalazły się w zakresie 1-100 i nieco przekraczającym setkę. Z kolei trolejbusy z numerów 101-162 przenumerowano na pięćsetki - 501-562. Od tego momentu autobusy i trolejbusy numerowano chronologicznie i nie nadpisywano wcześniej wykorzystywanych numerów.

Marka Typ Numer Rok produkcji Rok dostawy Kasacja NG Uwagi
Mavag Tr-5 1 1949   1960    
Mavag Tr-5 2   1950 1961? 1958  
Mavag Tr-5 3     1957-1959    
Mavag Tr-5 4 1951 1952 1957-1959    
Mavag Tr-5 5 1949 1950 1962 1960  
Mavag Tr-5 6 1951 1952 1957-1959    
Mavag Tr-5 7 1951 1952 1957-1959    
Mavag Tr-5 8 1951 1952 1957-1959    
Mavag Tr-5 9 1951 1952 1957-1959    
Mavag Tr-5 10 1951 1952 1957-1959    
Mavag Tr-5 11 1950 1950 1960    
Mavag Tr-5 12 1950 1950 1961? 1957  
Mavag Tr-5 13   1949 1957-1959    
Mavag Tr-5 14 1949 1950 1960    
Mavag Tr-5 15 1950 1950 1961?    
Mavag Tr-5 16 1949 1949 1961?    
Mavag Tr-5 17 1949 1949 1961?    
Mavag Tr-5 18 1950 1950 1962 1958  
Mavag Tr-5 19 1950 1950 1961?    
Star 52 20 1957 1957 1963   w 1963 przebudowany na pogotowie techniczne
Star 52 21 1957 1957      
Star 52 22 1957 1957 1962    
Star 52 23 1957 1957 1960   sprzedany do Chełma #12
Star 52 24 1957 1957      
Star 52 25 1956 1956 1962    
Star 52 26 1955 1956      
Star 52 27 1956   1963    
Star 52 28 1955 1956      
Star 52 29 1956 1956 1960   sprzedany do Chełma #13
Star 52 30 1956   przed 1964    
Star 52 31 1956 1956 1960   sprzedany do Chełma #15
Star 52 32 1956 1956 1963   sprzedany w 1963 do Bialej Podlaskiej
Star 52 33 1956 1956 1960   sprzedany do Chełma #14
Star 52 34 1956 1956 1962    
Star 52 35   1956      
Ikarus 60 36 1954 1954 1962    
Ikarus 60 37 1954 1954 1962    
Ikarus 60 38 1954 1954 1962    
Ikarus 60 39 1954 1954 1962    
Ikarus 60 40 1954 1954 1962    
Ikarus 60 41 1954 1954 1962    
Ikarus 60 42 1954 1954 1967-1969    
Ikarus 60 43 1954 1954 1962    
Ikarus 60 44 1956 1957 1967-1969    
Ikarus 60 45 1956 1956 1967-1969 1966  
Ikarus 60 46 1956 1956 1964    
Ikarus 60 47 1956 1957 1967-1969    
Ikarus 60 48 1956 1957 1967-1969    
San H-01 49 1959 1959 1964?    
San H-01 50 1957 1958 1960    
San H-01 51 1957 1958 1960    
San H-01 52 1957 1958 1960    
San H-01 53 1957 1958 1960    
San H-01 54 1957 1958 1960    
Ikarus 60 55 1957 1958 1969 1967  
Ikarus 60 56 1957 1958 1969 1967  
Ikarus 60 57 1957 1958 1969 1966  
Ikarus 60 58 1957 1958 1969 1966  
Ikarus 60 59 1957 1958 1967    
San H-01 67 1958 1958 1963    
San H-01 68 1958 1958 1964    
San H-01 69 1958 1958 1964    
San H-01 70 1958 1958 1964    
San H-01 71 1958 1958 1963    
San H-01 72 1958 1958 1963    
San H-01 73 1959 1959 1964    
San H-01 74 1959 1959 1963    
San H-01 75 1959   1963    
San H-01 76 1959 1959 1964    
San H-01 77 1959 1959 1963    
San H-01 78 1959 1959 1964    
San H-01 79 1959 1959 1965x    
San H-01 80 1959 1959 1965x    
San H-01 81 1959 1959 1963    
San H-01 82 1959 1959 1964   silnik Perkins Diesel
San H-01 83 1959 1959 1964   silnik Perkins Diesel
San H-01 84 1959   1964   silnik Perkins Diesel
San H-01 85 1959   1964   silnik Perkins Diesel
San H-01 86 1959   1964   silnik Perkins Diesel
Skoda Karosa 706 RTO 87 1958 1959 1968- 1969    
Skoda Karosa 706 RTO 88 1958 1959 1968- 1969    
Skoda Karosa 706 RTO 89 1958 1959 1968- 1969    
Skoda Karosa 706 RTO 90 1958 1959 1968- 1969    
Skoda Karosa 706 RTO 91 1958 1959 1968- 1969    
San H-01 92   1960 1965x   1960-12-27
San H-01 93   1960 1964   1960-12-27
San H-01 94   1960 1964-1965?   1960-12-27
San H-01 95   1960 1965x   1960-12-27
San H-01 96   1960 1965x   1960-12-27
San H-01 97   1960 1965x   1960-12-27
San H-01 98   1960 1964   1960-12-27
San H-01 99   1960 1965x   1960-12-27
San H-01 201   1960 1965x   1960-12-27
San H-01 202   1960 1963   1960-12-27
San H-01 203   1961 1965x    
San H-01 204   1961 1965x    
San H-01 205   1961 1965x    
San H-01 206   1961 1965x    
San H-01 207   1961 1965x    
San H-01 208   1961 1965x    
San H-01 209   1961 1965x    
San H-01 210   1961 1965x    
San H-01 211   1961 1965x    
San H-01 212   1961 1965x    
San H-01 213   1961 1965x    
San H-01 214   1961 1965x    
San H-01 215   1962 1966-1970    
San H-01 216   1962 1966-1970    
San H-01 217   1962 1966-1970    
San H-01 218   1962 1966-1970    
San H-01 219   1962 1966-1970    
San H-01 220   1962 1966-1970    
San H-01 221   1962 1966-1970    
San H-01 222   1962 1966-1970    
San H-01 223   1962 1966-1970   Uwieczniony w Kurierze Lubelskim z dnia 01.01.1963
San H25B 224   1963 1966-1970    
San H25B 225   1963 1966-1970    
San H25B 226   1963 1966-1970    
San H25B 227   1963 1966-1970    
San H25B 228   1963 1966-1970    
San H25B 229   1963 1966-1970    
San H25B 230   1963 1966-1970    
San H25B 231   1963 1966-1970    
San H25B 232   1963 1966-1970    
San H25B 233   1963 1966-1970    
San H25B 234   1963 1966-1970    
San H25B 235   1963 1966-1970    
San H25B 236   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 237   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 238   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 239   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 240   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 241   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 242   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 243   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 244   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 245   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 246   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 247   1964 1966-1970   niebiesko-szary 12 szt. ponadplanowe
San H25B 248   1964 1966-1970    
San H25B 249   1964 1966-1970    
San H25B 250   1964 1966-1970    
San H25B 251   1964 1966-1970    
San H25B 252   1964 1966-1970    
San H25B 253   1964 1966-1970    
San H25B 14   po 1961 1968-1970 1967 Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
San H25B 15   po 1961 1968-1970 1967 Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
San H25B 17   po 1961 1966-1970   Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
San H25B 27   po 1963 1966-1970   Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
San H25B 30   1964 1968-1970 1967 Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
San H01B 33   po 1961 1966-1970   Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
San H25B 39   po 1962 1967-1970 1966 Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
San H25B 41   po 1962 1967-1970 1966 Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
San H25B 43   po 1962 1967-1970 1966 Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
San H25B 50   po 1962 1967-1970 1966 Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
San H25B 51   po 1962 1967-1970 1966 Wozy z zakresu 224-253 przenumerowane w 1965 r.
Ikarus 620 31 1964   do 1972    
Ikarus 620 34 1964   do 1972    
Ikarus 620 35 1964   do 1972    
Ikarus 620 36 1964   do 1972 1967  
Ikarus 620 38 1964   do 1972 1967  
Ikarus 620 40 1964   do 1972 1967  
Ikarus 620 42 1964   do 1972 1967  
Ikarus 620 46 1964   do 1972 1967  
Ikarus 620 (9) 1964   do 1972   W 1964 r. dostarczono 10 Ikarusów, numer dziewiątego jest nieznany, być może był to 32
Ikarus 620 (10) 1964   do 1972   W 1964 r. dostarczono 10 Ikarusów, numer dziesiątego jest nieznany, być może był to 37
Jelcz 272MEX 94 1965 1965     W 1965 - 8 Jelczy - tak wynika z ilostanu na koniec 1966
Jelcz 272MEX 98 1965 1965      
Jelcz   (3)   1965     W 1965 r. dostarczono 8 Jelczy, znane sa numery tylko dwóch - 94 i 98
Jelcz   (4)   1965      
Jelcz   (5)   1965      
Jelcz   (6)   1965      
Jelcz   (7)   1965      
Jelcz   (8)   1965