W czasie okupacji Niemcy sprowadzili do Gdynie wiele różnych trolejbusów ze wszystkich stron Europy. Były wśród nich włoskie trzyosiowe pojazdy typu Alfa – Romeo / Macchi – Marelii, w ilości pięciu sztuk, które udało się wdrożyć do eksploatacji w Gdyni jeszcze przed końcem wojny. Po wojnie odbudowano cztery egzemplarze tej serii (nadano im numery taborowe 227 – 229) i były one eksploatowane do 1958 roku.

Trolejbus Alfa – Romeo / Macchi – Marelii był napędzany dwoma silnikami trakcyjnymi o mocy 58,6 kW każdy. Obydwa silniki były umieszczone przed przednią osią trolejbusu i jeden z nich napędzał drugą oś, a drugi trzecią. Co ciekawe, stanowisko kierowcy było umieszczone na osi wzdłużnej pojazdu.