Główną rolę w prezentacji gra Ikarus 280.26 #2148 z 1981 roku. Przechodził on w swoim życiu prawdopodobnie 3 naprawy główne, z których ostatnia miała miejsce w 2002 roku.

Każdą z 24 fotografii poprzedza schemat pojazdu, ilustujący miejsce oraz kierunek wykonania zdjęcia.

 

scheme001

2148-spod-001

Na zdjęciu widoczny przedni zwis autobusu - część przed przednią osią. Na górze znajduje się kabina kierowcy oraz - z prawej strony - drzwi, nastomiast pod podłogą umieszczono zbiorniki ze sprężonym powietrzem 1 oraz skrzynię z piecem grzewczym 2. Zbiorniki magazynują sprężone powietrze zasilające całą instalację pneumatyczną. Należą do niej zawieszenie, hamulce oraz sterowanie drzwi. Na fotografii widoczne są zawory odpowietrzania 4, wykorzystywane do usuwania drobin wody, gromadzących się w zbiornikach. Zawory te można otworzyć za pomocą cienkich stalowych linek, których końce znajdują się w miejscu dostępnym po podejściu do autobusu od przodu. Widoczne jest również mocowanie drążka reakcyjnego przedniej osi 3.

 

scheme002

2148-spod-002

Kolejne zdjęcie przedstawia widok po przejściu w stronę tyłu wozu. Widoczna jest - na środku - sztywna belka przedniej osi 1, zamocowana do podwozia za pomocą drążków reakcyjnych 2, przenoszących siły wzdłużne podczas przyspieszania i hamowania. Dodatkowo widoczny jest drążek 3 łączący zwrotnice kół.

 

scheme003

2148-spod-003

Numerami 3 oznaczono elementy układu kierowniczego. Po lewej widoczna jest zwrotnica lewego koła, umożliwiająca jego skręt. Zwrotnica jest połączona poprzez uchwyt 2 z drążkiem układu kierowniczego (element nr 3 po prawej stronie). Drążek biegnie dalej do przodu autobusu, gdzie jest poprzez połączony z mechanizmem kierowniczym i układem wspomagania. Numerem 1 oznaczono belkę osi przedniej. Dodatkowym widocznym elementem jest lewy drążek reakcyjny 4 przedniej osi.

 

scheme004

2148-spod-004

Widok na zwrotnicę przedniego koła z innego kąta. Oznaczenia pozostały takie, jak na poprzedniej fotografii. Tym razem jest widoczny również drążek 5 biegnący równolegle do osi, łączący zwrotnice obu kół tak, by skręcały one jednocześnie.

 

scheme005

2148-spod-005

Tym razem widoczne jest od wewnętrznej strony prawe koło autobusu. Najistotniejszym elementem jest siłownik hamulcowy 2, uruchamiający rozpierak szczęk hamulcowych 3. W trakcie hamowania szczęka jest dociskana do bębna hamulcowego, co wyhamowuje koło. Inne widoczne elementy to belka osi przedniej 1 oraz wspornik poduszki zawieszenia 4.

 

scheme006

2148-spod-006

Widok na okolice prawego koła pod innym kątem. W tym ujęciu lepiej widoczne są elementy zawieszenia. Belka osi przedniej 1 jest zamocowana drążkami reakcyjnymi, zaś energię drgań gromadzą poduszki 4 (miechy pneumatyczne), wypełnione sprężonym powietrzem. Są one umocowane na wspornikach 3.

 

scheme007

2148-spod-007

Zbliżenie na poduszkę przedniego zawieszenia. Istotnym elementem zawieszenia, który był niewidoczny na poprzednim zdjęciu, jest amortyzator teleskopowy 5.

 

scheme008

2148-spod-008

W dalszej części podwozia znajdują się elementy osprzętu silnika. Jednym z nich jest widoczna na zdjęciu chłodnica, a w zasadzie jej żaluzja, która w razie potrzeby może być odchylana dla zwiększenia przepływu powietrza przez chłodnicę.

 

scheme009

2148-spod-009

Na kolejnej fotografii widoczna jest żaluzja chłodnicy od strony silnika. W górnej części żaluzji , na środku, znajduje się siłownik, odchylający blaszki żaluzji.

 

scheme010

2148-spod-010

Kilka kroków w tył i widoczny jak na dłoni jest wentylator chłodnicy 2, umieszczony w obudowie 1. Przewód 3 doprowadza płyn chłodzący do chłodnicy.

 

scheme011

2148-spod-011

Na widoku w drugą stronę jest już widoczny blok silnika 4, choć na pierwszym planie znajdują się jeszcze żaluzja chłodnicy 1, pompa cieczy chłodzącej 2 oraz alternator 3. Pompa cieczy chłodzącej napędzana jest paskiem klinowym bezpośrednio od koła pasowego wału korbowego.

 

scheme012

2148-spod-012

Inne ujęcie z widocznymi tymi samymi podzespołami co poprzednio. Takie same pozostały również oznaczenia cyfrowe. Tym razem jednak zauważyć można koło pasowe 5 zamocowane do wału korbowego oraz całą plątaninę pasków.

 

scheme013

2148-spod-013

Kolejne zdjęcie przedstawia blok leżącego silnika Raba D2156, którego rzężące brzmienie docenia każdy miłośnik Ikarusów. Widoczne są: spód silnika 1, kadłub 2 oraz zasłonięta nieco głowica 3. Łatwo dostrzec również osłonę sprzęgła 4, za którą kryje się obudowa skrzyni biegów 5. W prawej części zdjęcia widoczny jest kolektor wylotowy 6, skorodowany od wpływu gorących spalin, oraz potężnych rozmiarów tłumik 7.

 

scheme014

2148-spod-014

Ujęcie skierowane bardziej w lewą stronę pojazdu ukazuje cały układ wylotowy, od kolektora wylotowego 6, poprzez tłumik 7 aż do rury wydechowej 8.

 

scheme015

2148-spod-015

Na fotografii widoczny jest przegub Kardana łączący wał wyjściowy ze skrzyni biegów 1 z wałem napędowym. Na wale napędowym znajdują się dwa takie przeguby. Dzięki nim możliwe jest przenoszenie napędu w płaszczyźnie ukośnej do skrzyni biegów i wyjścia z mostu napędowego.

 

scheme016

2148-spod-016

Na zdjęciu widoczny most napędowy od strony silnika. U góry, na pierwszym planie, znajduje się obudowa skrzyni biegów. Jest ona połączona wałem napędowym 3 z mostem napędowym 4. Widoczne są również membranowo-sprężynowe siłowniki hamulcowe 5 oraz gumowe odboje 6, amortyzujące udarowy nacisk mostu napędowego po najechaniu na dużą nierówność poprzeczną jezdni. Co istotne, to wewnątrz mostu napędowego powstaje charakterystyczne wycie Ikarusa - most jest słyszany najlepiej przy dużych prędkościach.

 

scheme017

2148-spod-017

Na tym nieco innym ujęciu oznaczenia pozostały niezmienione. Lepiej widoczne są przewody hamulcowe, wychodzące z siłowników 5. W dolnej części mostu napędowego znajduje się korek spustowy 7. Element konstrukcyjny i osłaniający mostu napędowego stanowi odlewana, żeliwna obudowa 8.

 

scheme018

2148-spod-018

Na zdjęciu widoczne są szczegóły zawieszenia mostu napędowego. Do obudowy mostu przykręcone są łukowate wsporniki 1 poduszek 2. Po prawej stronie znajduje się niewidoczny na zdjęciu amortyzator, również mocowany do wspornika. Ponownie dostrzec można siłowniki hamulcowy 3.

 

scheme019

2148-spod-019

Tym razem zaobserwować można niemal cały układ przeniesienia napędu, od silnika 1, poprzez skrzynię biegów 2 i wał napędowy 3 aż do przekładni głównej mostu napędowego 4. Niewidoczne pozostają jedynie zwolnice w piastach kół oraz, rzecz jasna, same koła.

 

scheme020

2148-spod-020

Na widoku od tylnej strony pojazdu można dostrzec drążki reakcyjne wzdłużne 3 i ukośne 2, łączące most napędowy 1 z podwoziem.

 

scheme021

2148-spod-021

Na bardziej poziomo skierowanym widoku od strony przegubu 5 ponownie widoczny jest most napędowy 1 wraz z drążkami 2. Jak można zaobserwować, łukowate podpory poduszek są symetryczne  i most opiera się na łącznie 4 poduszkach.

 

scheme022

2148-spod-022

Na zdjęciu widoczny jest środek przegubu. Środkowa belka, którą powoli atakuje korozja, ma swoje znaczenie w układzie kierowniczym trzeciej osi. Jest ona bowiem połączona układem drążków ze zwrotnicami trzeciej osi.

 

scheme023

2148-spod-023

Tutaj widoczny jest jeden ze wspomnianych drążków 1, który biegnie od belki przegubu w kierunku naczepy. Za blachą 2 znajduje się przegub kulisty, łączący przednią i tylną sekcję Ikarusa. Blacha 3 jest częścią wspornika, na którym zamocowany jest przegub.

 

scheme024

2148-spod-024

Trzecia oś. Ukośny drążek 1 jest częścią całego układu, uzależniającego skręt kół od przemieszczenia przegubu. Drążki 3 łączą koła z pionowym ramieniem widocznym w środkowej części podwozia. Podłużne drążki 2 są elementami zawieszenia trzeciej osi.