Pierwsze plany budowy sieci trolejbusowej w Słupsku pochodziły z 1938 roku, gdy miasto leżało w granicach Niemiec i funkcjonowała w nim sieć tramwajowa uruchomiona w 1919 r. Plan budowy blisko 5-kilometrowej trasy z Kobylnicy do Bruskowa Wielkiego, projektu firmy Siemens, nie został zrealizowany. Opis przedwojennego projektu linii trolejbusowej w Słupsku znalazł się w czasopiśmie Transport Miejski 10/1988 w artykule autorstwa Jerzego Ostaszewicza. Z kolei powstanie nowego systemu, uruchomionego w 1985 r., opisano w artykule pracowników ówczesnego WPK Słupsk, Janusza Pieruna i Ryszarda Przystawskiego.

Po kryzysie paliwowym z 1974 r. w Polsce wstrzymano likwidację systemów trolejbusowych i zwrócono się ponownie w kierunku trakcji elektrycznej. Rozwój motywowano względami energetycznymi - prąd produkowano z wydobywanego w kraju węgla, a dodatkowo doceniano też walory ekologiczne - brak emisji spalin przez trolejbusy. W 1979 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (WPK) w Słupsku otrzymało opracowane przez Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej Studium Komunikacji Zbiorowej, które przewidywało w jednym z wariantów wykorzystanie trolejbusów.

Na początku 1985 roku, po opracowaniu założeń programowych inwestycji, władze województwa słupskiego podjęły decyzję o budowie sieci trolejbusowej. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, trasa miała być gotowa na socjalistyczne święto 22 lipca 1985 roku.Czas na przygotowanie i realizację inwestycji był bardzo krótki. Realizację zadania rozpoczęło WPK Słupsk.

scheme slupsk

Schemat sieci trolejbusowej w Słupsku. W nawiasach lata funkcjonowania tras. Autor: Jacek Pudło

Trasę trolejbusową zaprojektowało Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych w Warszawie, Oddział w Łodzi. Krótki czas realizacji inwestycji sprawił, że trakcję elektryczną należało poprowadzić ulicami wymagającymi najmniejszej ilości inwestycji. Sieć trakcyjną zainstalowali monterzy z WPK Gdańsk oraz przeszkoleni w Gdyni monterzy ze Słupska. Wykorzystano do tego 3 wozy sieciowe. W budowie sieci uczestniczyły też przedsiębiorstwa: Elektromontaż z Gdańska oraz Interbau-Nord. Przy pracach ziemnych pomagało też wojsko. Wraz z budową sieci zmodernizowano infrastrukturę drogową, m. in. wymieniono nawierzchnię na ówczesnej ulicy Wielkiego Proletariatu (obecna 11 Listopada). Prace prowadzono od 10 kwietnia, przy nieprzerwanym ruchu samochodowym na ulicach. Od 15 maja rozwieszano już sieć trakcyjną.

556 C 1992

ZIU 682 #556 na linii C. fot. David Pearson 1992-05-03

Szczególną trudność podczas budowy stanowiło pozyskanie odpowiedniego osprzętu sieciowego. Nie było bowiem w kraju producenta, który wykonywał by wyspecjalizowane elementy trakcji trolejbusowej – podwieszenia, izolatory, zwrotnice i krzyżówki. Elementy te WPK było zmuszone zamawiać w warsztatach rzemieślniczych bądź wykonać we własnym zapleczu technicznym.

Zadanie udało się zrealizować do 20 lipca 1985 roku, kiedy to ruszyła pierwsza linia A. Tydzień przed tym terminem wykonano pierwsze jazdy próbne. Linia A przebiegała z liczącego 10 000 mieszkańców Osiedla Budowniczych Polski Ludowej do centrum. Obsłużyły ją radzieckie trolejbusy ZIU.

Kolejną linię trolejbusową, B na trasie Hubalczyków-Centrum uruchomiono w 1986 roku. 11 listopada, niemal prosto z linii produkcyjnej, wyruszyły na nią nowe trolejbusy KPNA/Jelcz PR110E z rozruchem oporowym. Nieprzetestowane odpowiednio pojazdy posiadały cały szereg wad fabrycznych i nagminnie ulegały awariom. W najgorszym okresie 70% trolejbusów odesłano do fabryki celem poprawek, a na linii kursowały zastępcze autobusy. Konstrukcję Jelczy udało się udoskonalić dopiero w 1988 roku, przy współudziale WPK Słupsk. KPNA z chronicznego braku materiałów nie mogła jednak w pełni dopracować trolejbusu.

633 C 1992

Jelcz PR110E #633 na linii C (kolory na skanie nieco odbiegają od rzeczywistych - czerwień wyszła prawie czarna). fot. David Pearson 1992-05-04

Trzecia, ostatnia linia trolejbusowa, oznaczona literą C, powstała w 1987 roku. Zbudowano ją pomiędzy 25 kwietnia a 25 czerwca 1987, a uruchomiono 2 dni po zakończeniu budowy. Planowano też uruchomienie linii D do Kobylnicy i linię E do Ustki, jednak z braku środków w 1988 wstrzymano się z budową tych tras.

Koszty budowy linii trolejbusowych w Słupsku

Linia

Długość

Koszt budowy

A

4,7 km

262 mln zł

B

6,6 km

490 mln zł

C

7,8 km

264 mln zł

Pierwsza linia była najdroższa, bowiem wymagane było przy niej zmodernizowanie ulic oraz budowa stacji zasilających. W koszcie budowy linii B uwzględniona była modernizacja dwukilometrowego odcinka ulicy o wartości 290 mln zł, sama więc linia trolejbusowa wraz z doprowadzeniem kabli zasilających kosztowała 200 mln zł.

W 1988 r. KPNA wyprodukowała trolejbus ze zmodernizowanym, tyrystorowym napędem typu PR110T (oznaczany też w niektórych źródłach TR110T). Napęd był opracowany i przetestowany przez Instytut Elektroterchniki na początku lat 80.

Tłok w pojazdach komunikacji miejskiej był problemem codziennym, toteż 6 stycznia 1988 roku wprowadzono do eksploatacji wykonany w WPK przegubowy trolejbus, zbudowany na bazie używanego przegubowego Ikarusa z Łodzi. Pomimo dalszych potrzeb nie kontynuowano produkcji, gdyż zakupy solowych trolejbusów były w 70% dotowane z budżetu państwa. Koszt budowy pojazdy przegubowego spoczywał zaś w całości na WPK.

641 C

Jelcz PR110E #641 na linii C. Trolejbus skasowano w 1997 r. fot. David Pearson 1992-05-04

Dla sprawnego działania komunikacji wprowadzono łączność radiową bazującą na sprzęcie gdańskiego Unimoru. Łączność obejmowała część trolejbusów, służby nadzoru ruchu, dyspozytorów i pojazdy pogotowia technicznego. W rezultacie, udało się ograniczyć utrudnienia w ruchu wywołane przerwami w zasilaniu trakcji trolejbusowej. Część kierowców trolejbusowych przeszkolono dodatkowo na kierowców autobusowych, aby w razie braku zasilania możliwe było prowadzenie przez nich autobusów.

Koszty wozokilometra w trakcji autobusowej i trolejbusowej

Rodzaj trakcji \ Rok

1985

1986

1987

Autobusy

59 zł

83 zł

98 zł

Trolejbusy

140 zł

192 zł

180 zł

Wysokie koszty eksploatacji trolejbusów wynikały między innymi z uwzględnienia w koszcie wozokilometra inwestycji - poniesienia dużych wydatków na budowę infrastruktury wszystkich trzech linii, a także dużych kosztów przeszkolenia kierowców i elektromonterów oraz z dużej niesprawności polskiej produkcji trolejbusów. Kierowcy trolejbusowi otrzymywali też wyższe wynagrodzenia.

Dane statystyczne słupskiej sieci według stanu na 15.05.1988 r.

Długość linii autobusowych i trolejbusowych

203,6 km

Długość linii trolejbusowych

19,1 km

Udział linii trolejbusowych

10 %

Przebieg dzienny na liniach trolejbusowych

3200 km

Przebieg ogółem całego taboru

14647 km

Liczba trolejbusów na liniach w szczycie

17 szt.

Częstotliwość kursowania trolejbusów w szczycie

5-8 min

Częstotliwość kursowania trolejbusów poza szczytem

10-20 min

Obsada trolejbusów

28 kierowców

Liczba trolejbusów ZIU

10

Liczba trolejbusów Jelcz

16

Liczba wozów sieciowych Star 28 SWN 11

3

W WPK było w kwietniu 1988 roku 33 kierowców trolejbusów, a dodatkowo 18 kierowców autobusów posiadających uprawnienia do prowadzenia trolejbusów. W taborze było 10 ZIU 9B, 16 Jelczy PR110E i jeden prototyp Ikarusa 280E - łącznie 27 trolejbusów. 3 linie wybudowane w latach 1985-1987 pozwoliły rozładować tłok w komunikacji miejskiej w Słupsku. Największą trudnością eksploatacyjną była zbyt mała wielkość zaplecza, uniemożliwiająca prawidłową gospodarkę taborem. Dodatkowo, występowały problemy w eksploatacji trolejbusów, takie jak konieczność zwalniania na zakrętach z racji na starego typu łuki oraz niespotykane dotychczas w Słupsku utrudnienia w ruchu związane z wypadnięciem odbieraków z sieci lub przerwą w zasilaniu.

629 C 1992

Jelcz PR110E #629 w biało-zielonym malowaniu na linii C. fot. David Pearson 1992-05-04

 

Trasy linii trolejbusowych w Słupsku w 1990 roku

Linia

Trasa

A

Rzymowskiego – 11 Listopada – Szczecińska – Tuwima – Deotymy – Plac Zwycięstwa – Łajming – Sienkiewicza - Kopernika

B

Hubalczyków – Bohaterów Westerplatte – Wiejska – Garncarska – Jagiełły – Plac Zwycięstwa – Jana Pawła – Tuwima – Szczecińska – 11 Listopada - Rzymowskiego

C

Rzymowskiego – 11 Listopada – Piłsudskiego – Sobieskiego – al. 3 Maja – Wolności – Kopernika – Sienkiewicza – Łajming – plac Zwycięstwa – Jagiełły – Garncarska – Wiejska - Bohaterów Westerplatte - Hubalczyków

Nowe realia ekonomiczne po 1989 roku przyniosły zmianę w podejściu do trolejbusów. Na początku lat 90. z WPK wydzielono Miejski Zakład Komunikacji - MZK Słupsk, ograniczeniu uległa też realizowana praca przewozowa. Infrastruktura i tabor były przez kolejne lata niedoinwestowane, przez co nie było środków na wykonywanie niezbędnych remontów. KPNA w Słupsku z powodu niskiego zapotrzebowania zrezygnowała w 1994 r. z produkcji trolejbusów, choć później proponowano jeszcze powrót do produkcji, a nawet trolejbus w nadwoziu Scanii CN113CLL. W Gdyni ruszyła za to produkcja w PNTKM.

W latach 1993-1995 wycofano radzieckie trolejbusy ZIU, w wyniku czego pomniejszył się tabor. Skasowany został też przegubowy Ikarus. Na liniach trolejbusowych zaczęły się pojawiać autobusy. Dla poprawy sytuacji w 1995 roku 4 autobusy Jelcz PR110U przebudowano na trolejbusy.

W 1997 r. konieczne były już inwestycje w remont zadniedbanej infrastruktury, z czego największy udział w kosztach miałby remont kabli zasilających. Dodatkowo potrzebny był remont sieci trakcyjnej. Wystąpiono o środki do wojewody, jednak nie udało się ich zdobyć. Zarząd Miasta był negatywnie nastawiony w kwestii przyszłości trolejbusów. Zwolennicy trolejbusów w Radzie Miejskiej przypominali o zaletach ekologicznych trolejbusów.

W 1997 roku decyzją władz miasta zaczęto dążyć do "pozbycia się problemu" metodą faktów dokonanych i wymieniono 7 trolejbusów na 7 autobusów z tyskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym. Wówczas w taborze zostało już tylko 7 trolejbusów. Decyzja ta była krytykowana, bo do Tychów oddano trolejbusy odremontowane, w dobrym stanie.

Istotnym czynnikiem, który zaważył o likwidacji trolejbusów, były przenosiny zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji do Kobylnicy, położonej pod Słupskiem. Radni nie zgodzili się na wyłożenie środków na budowę odcinka trakcji niezbędnego dla dojazdu do nowego obiektu zaplecza technicznego.

Zbliżała się więc likwidacja trolejbusów. W prasie w 1999 r. opublikowano podane przez miejskiego radnego argumenty przeciwko trolejbusów, do których należały:

- konieczne byłoby poniesienie kosztów na budowę dojazdu do nowej zajezdni

- potrzeba było odmalować wszystkie słupy i ustawić nowe tam gdzie sieć była zamocowana do kamienic

- wszystkie pojazdy miały ponad 10 lat i były zdekapitalizowane

- koszt zakupu trolejbusu był wyższy niż autobusu

- utrzymanie infrastruktury dla zaledwie kilku pojazdów oceniano jako nieopłacalne

- konieczne były nakłady na remont zaniedbanej infrastruktury sieciowej

- sprzedaż nieruchomości zajmowanych przez podstacje miała dać środki na zakup nowych autobusów z katalizatorami

- trolejbusom często wypadały odbieraki z sieci

Obrońcy trolejbusów mieli jednak też mocne argumenty, i zwracali uwagę na to, że:

- słupy wykorzystywano jako latarnie uliczne więc siłą rzeczy trzebaby je malować

- w Tychach koszty eksploatacji autobusów i trolejbusów były porównywalne

- istniała możliwość otrzymania dofinansowania na inwestycje w trolejbusy ze środków NFOŚiGW i Phare

- w Unii Europejskiej, do której Polska planowała przystąpić, promowano ekologiczne środki transportu

- likwidacja infrastruktury zbudowanej kosztem dużych nakładów w drugiej połowie lat 80. byłaby marnotrawstwem

Ostatecznie w marcu 1999 r. Zarząd Miasta podjął negatywną dla trolejbusów decyzję, po czym przystąpiono do likwidacji sieci trolejbusowej, motywując to brakiem środków finansowych. W połowie maja 1999 roku zlikwidowano sieć na ulicy Hubalczyków, co było końcem linii B i C. 18 października zakończyła kursowanie również linia A, co zamknęło rozdział trolejbusów w Słupsku. Następnego dnia rozpoczęto już demontaż sieci trakcyjnej. Tabor trolejbusowy sprzedano do Lublina, Gdyni i Tychów. Stacje prostownikowe znalazły nowe wykorzystanie – jedna jako pizzeria, druga jako salon meblowy.

Special thanks to David Pearson for his great contribution. / Specjalne podziękowania dla Davida Pearsona za jego szczególny udział.

Źródła:

Ostaszewicz J., Trolejbusy w Słupsku. Pierwsze przymiarki przed 50 laty, „Transport Miejski”, nr 10/1988.

Pierun J., Przystawski R., Rzeczywisty rozwój komunikacji trolejbusowej w Słupsku, „Transport Miejski”, nr 10/1988.

Podziękowania dla Piotra Proniuka.

Spis słupskich trolejbusów - autor - Piotr Proniuk

TYP

NR

VIN

ROCZNIK

DATA WPROWADZENIA

DATA WYCOFANIA

KASACJA

SZCZEGÓŁY

TABLICE REJESTR.

ZIU 9B

550

1118

1985

4.07.1985

31.05.1993

2006

Altana k. Żychlina do 2006r. Białe uchwyty zamiast kremowych.

SLA 911G

ZIU 9B

551

1122

1985

4.07.1985

31.05.1993

1993

Miał zostać sprzedany zamiast 550, ostatecznie skasowany.

SLA 912G

ZIU 9B

552

1120

1985

4.07.1985

31.05.1993

1993

13.05.86 – wypadek, burta do wymiany. 14.06.86 – wymontowanie bębnów.

SLA 913G

ZIU 9B

553

1124

1985

4.07.1985

26.01.1995

1995

Najdłużej jeżdżący Ziu. 8.08.88 – kolizja. Jako jedyny miał białe panele boczne.

SLA 914G

ZIU 9B

554

1119

1985

4.07.1985

8.06.1994

1995

Nigdy niemalowany (poza tyłem pod koniec ekspoatacji). Ostatni skasowany Ziu – mimo wycofania jako trzeci od końca. Do końca miał wszystkie bębny.

SLA 915G

ZIU 9B

555

1121

1985

4.07.1985

31.05.1993

1993

Padł podczas inauguracji linii A. W 1991r kabina pomalowana na niebiesko.

SLA 916G

ZIU 9B

556

1116

1985

4.07.1985

17.08.1994

1994

Kabina kierowcy bez okien i drzwi. We wrześniu 1993r zamontowano niewymiarowy, pomarańczowy zderzak.

SLA 917G

ZIU 9B

557

1129

1985

12.07.1985

26.01.1995

1995

Drugi pod względem bycia w ruchu liniowym, skasowany jako przedostatni. W 1988r wstawiono materiałowe obicia siedzeń.

SLA 921G

ZIU 9B

558

1125

1985

12.07.1985

8.06.1994

2006

Miał odwrotnie zamontowane kasowniki-dziurkacze. Drugi pomalowany Ziu – na kolor butelkowy. Od początku 1994r stał bezczynnie, potem sprzedany, do 2006r  jako altana w Niemicy k. Koszalina.

SLA 922G

ZIU 9B

559

1115

1985

12.07.1985

31.05.1993

1993

4.04.1993 – zwarcie instalacji elektrycznej na pętli Wlk Ploretariatu i pożar trolejbusu.

SLA 923G

JELCZ PR110E

624

280001

1986

29.08.1986

10.07.1997

2006

Wybudowany jako prototyp – z początku malowanie biało-czerwone. 86,88,90 – malowania. Pierwszy przemalowany na słupskie barwy. 22.10.1993 – NG. 1996r – plastikowe siedzenia w ostatnim rzędzie oraz wszystkie oparcia pozostałych. Brak klapki baku paliwa. W 1997r sprzedany do Tychów (nr 011).

SLA 196H

SPB 9043

JELCZ PR110E

625

7654/9846

1986

30.09.1986

10.07.1997

2002

Od początku w barwach biało-czerwonych. Brak bębnów z tyłu. 86,88,90 – malowania. Na inauguracji linii B jeździł przystrojony wieńcami z napisami „Pierwszy Polski Trolejbus”. Brak klapki baku paliwa. Pod koniec eksploatacji posiadał wszystkie siedzenia plastikowe. Pierwszy pomalowany w nowy biało-czerwony schemat. 22.10.1993 – NG. W 1997r sprzedany do Tychów (nr 012).

SLA 243H

SGA 0368

JELCZ PR110E

626

7626/9800

1986

10.11.1986

10.07.1997

2003

W 1988r pierwsze malowanie, także w 88r jeździł z urwaną klapką wlewu paliwa. Jako jedyny posiadał błękitne panele w środku. Od 1989r – szara podłoga. 13.01.1994 – NG. W 1997r sprzedany do Tychów (nr 013).

SLA 231H

SGA 0367

JELCZ PR110E

627

7641/9828

1986

10.11.1986

10.07.1997

2000

1988r – malowanie. Pulpit oklejony szarownicową taśmą, w 1989r kabina oklejona czarną sklejką. 12.02.1994 – NG. W 1997r sprzedany do Tychów (nr 014).

SLA 250H

SPB 9763

JELCZ PR110E

628

7601/9777

1986

16.12.1986

10.07.1997

2005

1989r – malowanie. W 1991r malowanie poręczy. Czarne złączki paneli bocznych, brązowe fotele, ciemne laminaty boczne i sufitowe. 27.12.1994 – NG, ostatni remontowany PR110E. W 1997r sprzedany do Tychów (nr 015).

SLA 289H

SPB 8839

JELCZ PR110E

629

7688

1986

16.12.1986

1.08.1996

1996

Nigdy niemalowany. Nosił opinie najlepiej zadbanego. Wystrój wnętrza jak w 628. Nigdy nie miał remontu.

SLA 290H

SPB 8883

JELCZ PR110E

630

7627/9782

1987

8.01.1987

10.07.1997

2000

1988r – malowanie. Pierwszy przemalowany PR110E na zielono. 1993r – urwana drabinka z tyłu, powróciła w kolorze niebieskim. 13.05.1994 – NG. W 1997r sprzedany do Tychów (nr 016, pod koniec 006)

SLA 301H

SPB 9767

JELCZ PR110E

631

7625/9810

1987

8.01.1987

1.08.1996

1996

1992r – seledynowy przód i tył. Pierwszy PR110E, gdzie zamontowano automatyczne kasowniki. Od grudnia 95 do sierpnia 96 stał bezczynnie na bazie – miałbyć kolejnym remontowanym pojazdem po 628.

SLA 300H

SPB 9308

JELCZ PR110E

632

7614/9793

1987

27.01.1987

18.10.1999

 

1988r – malowanie. 22.07.1994 – NG. W 1999r sprzedany do Lublina (nr 815).

SGA 0825

JELCZ PR110E

633

7615/9798

1987

27.01.1987

18.10.1999

1999

88,92,99 – malowania. 1990r – uderzenie w słup. Brązowe fotele, jasne laminaty. Przed sprzedażą odmalowany. W 1999r sprzedany do Lublina, gdzie został rozebrany na części - buda została skasowana, a aparatura elektryczna trafiła do lubelskiego 811.

SPB 8854

JELCZ PR110E

641

7620

1987

12.06.1987

16.04.1997

1997

89,90 – malowania. 1989r – wymiana podłogi na szarą. Czerwone fotele, jasnobrązowa podsufitka, ciemnobrązowe laminaty boczne. Podczas inauguracji linii C jechał udekorowany wieńcami jako pierwszy.

SLA 417H

SPB 9174

JELCZ PR110E

642

7832

1987

12.06.1987

20.08.1998

1998

89,90 – malowania. 1991r – w jego tył uderza Ikarus. Czerwone fotele, ciemnobrązowe laminaty boczne, żółta podsufitka. Ostatni malowany PR110E w barwy biało-czerwone.

SPB 8855

JELCZ PR110E

643

7839

1987

12.06.1987

18.10.1999

2006

1989r – malowanie, ostatni Jelcz malowany na zielono. 91r – malowanie poręczy, 93r – pomalowanie przednich drzwi na biało. 18.09.1994 – NG. 13.06.1999 – pożar instalacji elektrycznej. W 1999r sprzedany do Lublina (nr 812)

SPB 9965

JELCZ PR110E

645

7837

1987

31.08.1987

18.10.1999

1999

1995r – jedyne malowanie. Od nowości posiadał butelkowy odcień zieleni. Jako jedyny do końca zachował kasowniki-dziurkacze. Brązowe fotele, jasne laminaty. W 1999r sprzedany do Lublina, gdzie został rozebrany na części – buda została skasowana, a aparatura elektryczna trafiła do lubelskiego 810.

SPB 9964

JELCZ PR110E

646

7852

1987

31.08.1987

16.04.1997

1997

Posiadał butelkowy odcień zieleni. Od 1993r bez napisu Jelcz na przedzie.

SPB 8946

JELCZ PR110E

462

5351/5411

1983

18.11.1994

19.10.1999

 

Przebudowany z autobusu PR110M, zachowano stary nr taborow (przebudowany jako trzeci). 96r – wymiana bębnów, 97r – wymiana podłogi. W 1999r sprzedany do Lublina (nr 809).

SPB 8947

JELCZ PR110E

496

5745/6705

1984

29.09.1994

19.10.1999

2006

Przebudowany z autobusu PR110M, zachowano stary nr taborowy (przebudowany jako drugi w historii). Wyróżniał się czerwoną podłogą. W 1999r sprzedany do Lublina (nr 814).

SGA 2191

JELCZ PR110E

501

5830/6845

1984

14.11.1995

19.10.1999

 

Przebudowany z autobusu PR110M, zachowano stary nr taborowy (przebudowany jako ostatni). Białe panele boczne i sufit starego typu. Trolejbus z najdłużej funkcjonującą reklamą na burcie. W 1999r sprzedany do Lublina (nr 813).

SPB 8842

JELCZ PR110E

640

10297

1987

20.09.1994

10.07.1997

2001

Przebudowany z autobusu PR110M, zachowano stary nr taborowy (przebudowany jako pierwszy). Jako jedyny trolejbus posiadał sufit nowego typu. W 1997r sprzedany do Tychów (nr 017).

SPB 8845

IKARUS 280.26/E

651

280.26.2200.81

1980

6.07.1987

31.05.1993

1993

Przebudowany z autobusu Ikarus 280.26, zakupionego z MPK Łódź (nr taborowy 3044)

SLA 677D

Źródła danych do spisu:

Materiały WPK/MZK Słupsk

Portal slupsk.eco.pl

Dane Rafała Cezarego Piechocińskiego z ksiązki „Słupsk i autobusy”. Wyd 2010.